Onze oorkonde

De oorkonde van de craniosacraal therapie beoefenaar :

 

  1. Behandelt de cliënt/patiënt in eer en geweten, met respect, ongeacht sociale status, afkomst of overtuiging.

 

  1. Staat de cliënt/patiënt bij in zijn zoektocht naar duidelijkheid in zijn fysieke en psycho-emotionele autorealisatie.

 

  1. Laat de cliënt/patiënt ten allen tijde de vrije keuze.

 

  1. Bevordert de samenwerking met de geneeskunde.

 

  1. Respecteert de geheimhouding.

 

  1. Onthoudt zich van het onrechtmatig gebruik van titels.

 

  1. Zorgt voor een juiste informatie betreffende de craniosacraal therapie.

 

  1. Handelt juist en loyaal tegenover collega’s.

 

  1. Houdt zich strikt aan de deontologische regels van het beroep.